Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı - Doktora

  • Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı - Doktora
  • Tanıtım

Tanıtım

1994-1995 eğitim-öğretim yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı kurularak hem Yüksek Lisans hem de Bilimsel Hazırlık öğrencilerinin kabulüne başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir. Yüksek lisansının programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni çıkarımlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca Türklük biliminin tüm kavram ve metotlarını kavrayabilmiş, gerçek hayat uygulamalarını yorumlama yetisine sahip olabilen, kendi çalışma alanında söz sahibi, ulusal ve uluslararası projelerde katkı sağlayabilen ve bilgi birikimini bilim dünyasına bildiri, makale, kitap gibi yayınlar ile aktarabilen genç araştırmacılar ve öğretim üyeleri yetiştirmektir. Bu amaca yönelik misyonumuzu yerine getirebilmemiz için net bir vizyon üstlenerek arzulanan hedefe daha hızlı ve yüksek kalite ile erişilebileceği kuvvetle ümit edilmektedir.  Yüksek lisans programı sürecinde, öğretim elemanlarımız ve yüksek lisans öğrencileri ile birlikte yeni alanlarda araştırma yapma imkânı sağlanmıştır. Yeni derslerin açılması ile birlikte, öğretim elemanlarımızın kendi alanlarındaki çalışmalarında da devamlılık sağlanacağını düşünülmektedir.

Akademik Kadro

Prof. Dr. Alpay Doğan YILDIZ-Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Ad.

Prof. Dr. Hanifi VURAL-Yeni Türk Dili Anabilim Ad.

Doç. Dr. Mehmet Celal VARIŞOĞLU-Eski Türk Edebiyatı Ad.

Doç. Dr. Serkan TÜRKOĞLU-Eski Türk Edebiyatı Ad.

Doç. Dr. Tuncay BÖLER-Yeni Türk Dili Anabilim Ad.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk ÇELİK-Eski Türk Edebiyatı Ad.

Dr. Öğr. Üyesi Emel HİSARCIKLILAR-Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Ad.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAYA-Yeni Türk Dili Anabilim Ad.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜLER-Eski Türk Edebiyatı Ad.

Arş. Gör. Ahmet AKGÜL-Yeni Türk Dili Anabilim Ad.

Arş. Gör. Duygu DİLBER-Eski Türk Edebiyatı Ad.

Arş. Gör. Esengül UZUNOĞLU SAYIN-Eski Türk Edebiyatı Ad.

Arş. Gör. Murat ÇİL-Yeni Türk Dili Anabilim Ad.

Arş. Gör. Pelin Seval ÇAĞLAYAN ESEN-Eski Türk Edebiyatı Ad.

Arş. Gör. Recep GÖKKAYA-Eski Türk Edebiyatı Ad.

Arş. Gör. Riza TUNCEL-Yeni Türk Dili Anabilim Ad.

Arş. Gör. Sinan YAMAN-Halk Bilimi Ad.

Öğr. Gör. Hanife YAMAN-Eski Türk Edebiyatı Ad.

Öğr. Gör. Dr. Muhammed AVŞAR-Halk Bilimi Ad.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.