Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

 

Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Temel İslam Bilimleri

Doç. Dr. Muammer BAYRAKTUTAR
AMAÇ

İslami bilimler sahasında temel kaynakları okuyup anlayacak, bunlardan doğru ve sağlıklı bilgiler üretebilecek ve bunları sistematik bir tarzda ilgililere ulaştırabilecek bilim etiğine sahip uzmanlar yetiştirmektir.

HEDEF

Temel İslami kaynakları okuyup anlama, bu kaynaklardaki bilgileri doğru ve sağlıklı şekilde değerlendirme, elde edilen bilgileri yazılı ve sözlü tarzda sistematik şekilde ifade edebilme ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda bunları kullanabilme becerisi kazandırmak.

BİLGİ

KURAMSAL, OLGUSAL

İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak; Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak; Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak; Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak; Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak; Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak; İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek; Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili en az bir yayın yapmak; Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak; Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak.

BECERİLER

BİLİŞSEL, UYGULAMALI

İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak; Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak; Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak; Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak; Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak; Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak; İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek; Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili en az bir yayın yapmak; Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak; Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak.


YETKİNLİKLER

BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ

 İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak; Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak; Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak; Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak; Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak; Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak; İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek; Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili en az bir yayın yapmak; Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak; Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak.

GENEL KABUL KOŞULLARI

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

İSTİHDAM OLANAKLARI

İlahiyat Fakültesi mezunları kariyerlerini Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve il birimlerinde, İmam-Hatip lisesinde, ortaokul ve liselerde veya İmam Hatip lisesinde meslek dersleri öğretmenleri olarak sürdürebilirler. Ayrıca, üniversitelerde ve diğer kamu veya özel kuruluşlarda araştırmacı veya üniversitelerde öğretim görevlisi olarak, sosyal hizmetlerde manevi danışman olarak işe alınabilirler.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenci, aynı veya benzer bilimsel alanlarda doktora çalışmasına devam edebilir.

DERSLER


BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

DİRAYET TEFSİRİ

İLK DÖNEM TEFSİR ÇALIŞMALARI

KONULU TEFSİR METİNLERİ I

KONULU TEFSİR METİNLERİ II

KUR'AN KELİME BİLGİSİ I

KUR'AN'A YAKLAŞIMLAR I

KUR'AN'A YAKLAŞIMLAR II

KUR'AN'IN METİNLEŞME SÜRECİ

RİVAYET TEFSİRİ I

RİVAYET TEFSİRİ II

ULUMU'L-KUR'AN

ULUMU'L-KUR'AN II

KARŞILAŞTIRMALI TEFSİR METİNLERİ

KUR'AN TARİHİ

KUR'AN'I ANLAMA VE YORUMLAMA

KUR'AN'IN TEMEL KONULARI

TEFSİR EKOLLERİ

TEFSİR USULÜ

 


BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

MESNEVİ OKUMALARI

TASAVVUF COĞRAFYASI

TASAVVUF KLASİKLERİ

TASAVVUF AKIMLARI

TASAVVUF LİTERATÜRÜ

TASAVVUF PROBLEMLERİ

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ

KELAM KAVRAMLARI

KELAM KAYNAKLARI

KELAMIN ANA KONULARI

SON DÖNEM İSLAM KELAMI

YENİ İLMİ KELAM

ÇAĞDAŞ KELAMDA YENİLİK HAREKETLERİ

KELÂM METODOLOJİSİ

KLASİK KELAM METİNLERİ

MATURUDÎ KELÂMI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

MEZHEPLER TARİHİ ARAŞTIRMALARI

MEZHEPLER TARİHİ KAYNAKLARI

ŞİİLİĞİN TEŞEKKÜL SÜRECİ

 
TÜRKÇE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

ARAP EDEBİYATI TARİHİ METİNLERİ

ARAPÇA DİNİ METİNLER

ARAPÇA EDEBİ SANATLAR I

ARAPÇA-TÜRKÇE MUKAYESELİ DİLBİLGİSİ

BASIN ARAPÇASI

BELAGAT MEANİ

KUR'AN ANLAM BİLİM İLİŞKİSİ

MODERN ARAPÇA METİNLERİ

NAHİV FIKIH USULÜ İLİŞKİSİ

ARAP ATASÖZLERİ

ARAP EDEBİYAT TARİHİ

ARAPÇA DİNİ METİNLER II

ARAPÇA EDEBİ SANATLAR II

BELAGAT BEYAT-BEDİİ

KLASİK ARAPÇA METİNLERİ

KLASİK DÖNEM ARAP EDEBİYATI

KUR'AN'IN EDEBİ TEFSİRİ

KUR'AN'IN KELİME YAPISI II

UYGULAMALI NAHİV I


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.