Tarih Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Tarih Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

TARİH ANABİLİM DALI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 1992 yılında kurulmuştur. Tarih Anabilim Dalı ise, 06.02.1995 tarihli YÖK Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar ile kurulmuş olup 1995-1996 Güz Dönemi’nden itibaren lisansüstü öğrenci alımına başlamıştır. Kuruluşundan bugüne gerek Tokat ve yöresinde, gerekse Ülke genelinde birçok kültürel etkinliklerde önemli roller almış ve bu türden faaliyetlere küçümsenmeyecek katkılar sağlamıştır. Eskiçağ Tarihi’nden Modern Türkiye ve Dünya Tarihi’ne kadar Tarihin her dönemiyle ilgili verilmiş olan eserlerin ve olayların tanınıp bilinmesi, zengin kültürel mirasımızın geçmişten geleceğe aktarılması ve bu değerlerin öğrencilerimize sunulması temel önceliklerimizdendir.

Tarih Anabilim Dalı 2 profesör, 3 doçent, 10 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 19 öğretim elemanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim Dalı altında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Eskiçağ Tarihi Alanı’nda yüksek lisans eğitimi verilmekte olup 2 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ortaçağ Tarihi Alanı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmekte olup 1 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Yeniçağ Tarihi Alanı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmekte olup 2 profesör görev yapmaktadır. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Alanı’nda Yüksek Lisans eğitimi verilmekte olup 1 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Yakınçağ Tarihi Alanı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmekte olup 5 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Alanı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmekte olup 1 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. Genel Türk Tarihi Alanı’nda henüz öğretim üyesi bulunmamaktadır. 

Prof. Dr. Ali AÇIKEL

Prof. Dr. Alpaslan DEMİR

Doç. Dr. İsmet TÜRKMEN

Doç. Dr. Murat HANİLÇE

Doç. Dr. Pınar ÜLGEN

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YAŞAR

Dr. Öğr. Üyesi Hatice UYANIK

Dr. Öğr. Üyesi H. Baha ÖZTUNÇ

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AYKUN

Dr. Öğr. Üyesi Murat TEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Samettin BAŞOL

Dr. Öğr. Üyesi Murat SERDAR

Dr. Öğr. Üyesi Murat TEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Necati ÇAVDAR

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre TEKİNSOY

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.