Tarih Anabilim Dalı - Doktora

  • Tarih Anabilim Dalı - Doktora
  • Tanıtım

TARİH ANABİLİM DALI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 1992 yılında kurulmuştur. Tarih Anabilim Dalı ise, 06.02.1995 tarihli YÖK Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar ile kurulmuş olup 1995-1996 Güz Dönemi’nden itibaren lisansüstü öğrenci alımına başlamıştır. Kuruluşundan bugüne gerek Tokat ve yöresinde, gerekse Ülke genelinde birçok kültürel etkinliklerde önemli roller almış ve bu türden faaliyetlere küçümsenmeyecek katkılar sağlamıştır. Eskiçağ Tarihi’nden Modern Türkiye ve Dünya Tarihi’ne kadar Tarihin her dönemiyle ilgili verilmiş olan eserlerin ve olayların tanınıp bilinmesi, zengin kültürel mirasımızın geçmişten geleceğe aktarılması ve bu değerlerin öğrencilerimize sunulması temel önceliklerimizdendir.

Tarih Anabilim Dalı 2 profesör, 2 doçent, 10 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 19 öğretim elemanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim Dalı altında yedi bilim dalı faaliyet göstermekte olup Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermektedir. Bu bilim dallarından; Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi verilmekte olup 2 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmekte olup 1 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmekte olup 2 profesör görev yapmaktadır. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimi verilmekte olup 1 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmekte olup 5 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmekte olup 1 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. Genel Türk Tarihi Bilim Dalı’nda henüz öğretim üyesi bulunmamaktadır.      

TARİH ANABİLİMDALI BİLİM DALLARI

Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı: Başkan Dr. Öğr. Üyesi Murat TEKİN, Dr. Öğr. Üyesi Hatice UYANIK

Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı: Başkan Doç. Dr. Pınar ÜLGEN, Dr. Öğr. Murat SERDAR

Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı: Başkan Prof. Dr. Ali AÇIKEL, Prof. Dr. Alpaslan DEMİR

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Bilim Dalı: Başkan Dr. Öğr. Üyesi Samettin BAŞOL

Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı: Başkan Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AYKUN, Dr. Öğr. Üyesi H. Baha ÖZTUNÇ, Dr. Öğr. Üyesi Murat HANİLÇE, Dr. Öğr. Üyesi Necati ÇAVDAR, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre TEKİNSOY

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı: Başkan Doç. Dr. İsmet TÜRKMEN, Dr. Öğr. Üyesi Hakan YAŞAR

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.