Maliye Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Maliye Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

Tanıtım

1995 yılında kurulan Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Maliye Bölümü, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında lisans normal öğretim, 2008-2009 yılında da lisans ikinci öğretim eğitimine başlamıştır. Lisans eğitiminde 2008-2009’da ilk mezunlarını veren Maliye Bölümünün öğretim kadrosu, alanında tanınmış ve uzman olan 1 Profesör Doktor, 1 Doçent Doktor, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.

Lisans programının temel amacı, bilginin, ihtisasın ve tecrübenin önem kazandığı ve daha rahat yaşayabilmek için daha fazla çalışmanın gerektiği çağımızda, bu gereklere uygun mali bilgilerle donatılmış, kamu sektörü içinde ihtiyaç duyulan uzman kadrolara, genel iktisat ve kamu maliyesine ilişkin kavramlara hakim, maliye politikası, vergi, muhasebe ve bütçe alanına ilişkin analiz yapabilme yetisine sahip mezunlar yetiştirmenin yanı sıra, özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda görev alabilecek niteliklere sahip çağdaş maliyeciler yetiştirmektir.

Bölüm mezunları son derece geniş bir alanda iş bulabilme olanağına sahiptir. Mezunlarımızın kamu kesimi ve özel sektörde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışma imkanlarının yanı sıra maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, mali müşavirlik, idari yargı hakimliği gibi meslek sınavlarında da avantajlı bir konuma sahip olacakları düşünülmektedir.

Misyon/Vizyon

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü’nün vizyonu; Evrensel düzeyde var olan üniversite kültürüne bağlı kalarak, akademik disiplin, akademik etik ve kalite anlayışı ile ulusal ve uluslararası seviyede, bilim insanları yetiştirip bilimsel ürünler üreterek ülke gelişimine katkı sağlayan, her anlamda özgüvenli, gerek alan ve gerekse ahlak bilgisi anlamında iyi yetişmiş mezunlar veren, öğrenci çalışanlarına güven telkin eden, alanında öncü bir bölüm olmaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü’nün misyonu; Ulusal ve uluslararası düzeyde, kendi alanında rekabet edebilecek niteliklere sahip araştırmacı, sorgulayıcı, üretici, özgür analitik düşünme yetisine sahip, ahlaki değerlerle donatılmış, milli değerlere bağlı iş gücü ve bilim insanı yetiştirmek, yayınlar ve araştırmalar yoluyla bilimsel bilgi üreterek gerek literatüre gerekse ülke kalkınmasına katkıda bulunmak, bilgi paylaşımı ile yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecinde yer edinmek ve maliye alanında sahip olduğu entelektüel bilgi birikimi ile toplumu bilgilendirmektir.

Akademik Personel

Prof.Dr. Cuma ÇATALOLUK-Bütçe ve Mali Planlama AD.

Doç.Dr. Deniz ŞAHİN DURAN-Maliye Teorisi AD.

Dr.Öğr.Üyesi Abdullah BARIŞ-Mali İktisat AD.

Dr.Öğr.Üyesi Doğan BOZDOĞAN-Mali Hukuk AD.

Dr.Öğr.Üyesi Emin BARLAS-Mali İktisat AD.

Dr.Öğr.Üyesi Hayrettin TÜLEYKAN-Bütçe ve Mali Planlama AD.

Dr.Öğr.Üyesi Yusuf TEMÜR-Bütçe ve Mali Planlama AD.

Dr.Arş.Gör.  Kübra BOZDOĞAN-Mali İktisat AD.

Arş.Gör. Merve BEYDEMİR-Maliye Teorisi AD.


Bütçe ve Mali Planlama AD.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı’nın vizyonu; Akademik disiplin ve kalite anlayışıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanları yetiştiren, bölümümüzün alanında iyi yetişmiş mezunlar” vizyonuna bağlı kalarak, eğitim ve öğretim planını küresel değişimlere göre güncelleyen bir anabilim dalı olmaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı’nın misyonu; Ulusal ve uluslararası düzeyde, kendi alanında rekabet edebilecek niteliklere sahip araştırmacı, sorgulayıcı, üretici, özgür analitik düşünme yetisine sahip, ahlaki değerlerle donatılmış, milli değerlere bağlı iş gücü ve bilim insanı yetiştirmek, yayınlar ve araştırmalar yoluyla bilimsel bilgi üreterek gerek literatüre gerekse ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Mali Hukuk AD.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı’nın vizyonu; Hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemiş, akademik disiplin ve kalite anlayışıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanları yetiştiren, bölümümüzün “alanında iyi yetişmiş mezunlar” vizyonuna bağlı kalarak, eğitim ve öğretim planını küresel değişimlere göre güncelleyen bir anabilim dalı olmaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı’nın misyonu; Ulusal ve uluslararası düzeyde, kendi alanında rekabet edebilecek niteliklere sahip araştırmacı, sorgulayıcı, üretici, özgür analitik düşünme yetisine sahip, ahlaki değerlerle donatılmış, milli değerlere bağlı iş gücü ve bilim insanı yetiştirmek, yayınlar ve araştırmalar yoluyla bilimsel bilgi üreterek gerek literatüre gerekse ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Mali İktisat AD.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı’nın vizyonu; Akademik disiplin ve kalite anlayışıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanları yetiştiren, bölümümüzün alanında iyi yetişmiş mezunlar” vizyonuna bağlı kalarak, eğitim ve öğretim planını küresel değişimlere göre güncelleyen bir anabilim dalı olmaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı’nın misyonu; Ulusal ve uluslararası düzeyde, kendi alanında rekabet edebilecek niteliklere sahip araştırmacı, sorgulayıcı, üretici, özgür analitik düşünme yetisine sahip, ahlaki değerlerle donatılmış, milli değerlere bağlı iş gücü ve bilim insanı yetiştirmek, yayınlar ve araştırmalar yoluyla bilimsel bilgi üreterek gerek literatüre gerekse ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Maliye Teorisi AD.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalı’nın vizyonu; Akademik disiplin ve kalite anlayışıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanları yetiştiren, bölümümüzün alanında iyi yetişmiş mezunlar” vizyonuna bağlı kalarak, eğitim ve öğretim planını küresel değişimlere göre güncelleyen bir anabilim dalı olmaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalı’nın misyonu; Ulusal ve uluslararası düzeyde, kendi alanında rekabet edebilecek niteliklere sahip araştırmacı, sorgulayıcı, üretici, özgür analitik düşünme yetisine sahip, ahlaki değerlerle donatılmış, milli değerlere bağlı iş gücü ve bilim insanı yetiştirmek, yayınlar ve araştırmalar yoluyla bilimsel bilgi üreterek gerek literatüre gerekse ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.