İşletme Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

  • İşletme Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

İşletme Yüksek Lisans Programı-Akademik Kadro

Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ

Doç. Dr. Kubilay ÖZYER

Doç. Dr. Sema POLATCI

Doç. Dr. Süleyman Serdar KARACA

Doç. Dr. Yücel EROL

Dr. Öğr. Üyesi Mihriban COŞKUN ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Adem TÜZEMEN

Dr. Öğr. Üyesi Atila KARKACIER

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZTÜRK KÖSE

Dr. Öğr. Üyesi Elif BOYRAZ

Dr. Öğr. Üyesi Emre ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜL

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KILIÇER

İşletme Yüksek Lisans Programı

İşletme Yüksek Lisans Programı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmektedir. İşletme Yüksek Lisans Programında 1 Profesör, 4 Doçent, 8 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Program dili Türkçedir. Dersler, ara sınav, final, sunum, raporlar ve tez yazımı Türkçe olmalıdır. Bu programı bitirenler Doktora programına devam edebilirler.

Öğrencilerimize;

- İşletmenin üretim ve pazarlama, muhasebe-finans ve yönetim-organizasyon alanlarını eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilme ve gerekli ileri düzey bilgilere sahip olma,

- Alanında edindiği ileri düzey bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme ilkesine sahip olma

- Özel sektörde, kamu sektöründe ve sivil toplum kuruluşlarında çalışabilmek için mesleki yetkinliğe sahip olma

- İşletme alanı ile ilgili yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahip olma ve dünyadaki değişimleri izleyebilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.


İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı-Akademik Kadro

Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ

Doç. Dr. Kubilay ÖZYER

Doç. Dr. Sema POLATCI

Doç. Dr. Süleyman Serdar KARACA

Doç. Dr. Yücel EROL

Dr. Öğr. Üyesi Mihriban COŞKUN ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Adem TÜZEMEN

Dr. Öğr. Üyesi Atila KARKACIER

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZTÜRK KÖSE

Dr. Öğr. Üyesi Elif BOYRAZ

Dr. Öğr. Üyesi Emre ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜL

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KILIÇER

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmektedir. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programında 1 Profesör, 4 Doçent, 8 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır.  Program dili Türkçedir. Programda yer alan dersler hafta sonu yapılmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler özel ve kamu kurumlarında yönetici pozisyonlarında çalışabilmektedirler.


Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı-Akademik Kadro

Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ

Doç. Dr. Kubilay ÖZYER

Doç. Dr. Sema POLATCI

Doç. Dr. Yücel EROL

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZTÜRK KÖSE

Yönetim Organizasyon Yüksek Lisans Programı

Yönetim Organizasyon Yüksek Lisans Programı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan tezli Yüksek Lisans programıdır. Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programında 1 Profesör, 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Program dili Türkçedir. Dersler, ara sınav, final, sunum, raporlar ve tez yazımı Türkçe olmalıdır. Bu programı bitirenler Doktora programına devam edebilirler.

Öğrencilerimize;

- Yönetim Organizasyon bilim dalının insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, örgüt teorisi, örgütsel davranış, gibi temel alanlarına ilişkin gereken bilgiye sahip olma

- Alanda edindiği bilgileri, eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, bilimsel çerçevede sorgulayabilme

 - İşletme için amaç ve hedef belirleyebilme, strateji oluşturma becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.


Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Programı-Akademik Kadro

Doç. Dr. Süleyman Serdar KARACA

Dr. Öğr. Üyesi Mihriban COŞKUN ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜL

Dr. Öğr. Üyesi Atila KARKACIER

Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Programı

Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Programında kadrolu 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Program, öğrencilere muhasebe ve finansman lisansüstü uzmanlık alanının gerektirdiği öğretimi vererek ve bilimsel çalışmalar yürüterek, günümüz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanında uzman personel ve akademisyen yetiştirmektedir. Mezun öğrencilerimiz Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerin ilgili Doktora programlarına kayıt yaptırarak öğrenimlerine de devam edebilmektedir.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Muhasebe ve Finansman disiplininde evrensel düzeyde lisansüstü eğitim imkânı sunarak, alanında;

- Uluslararası düzeyde bilgi birikimine sahip,

-Ekonomik hayatın gereksinimlerine yetkin, katılımcı ve yenilikçi cevaplar verebilen,

- Disiplinler arası çalışmalar yürütebilen,

- Disipline ait ve disiplinlerarası araştırmalar yapabilen ve bilimin gelişimine katkı sağlayan,

- Kendini sürekli geliştirmeyi benimsemiş, vizyon ve etik değerlere sahip bireyler ve bilim

insanları yetiştirmek.

Hedefler:

- Muhasebe ve Finansman alanında evrensel düzeyde araştırmalar yapmak ve bilgi üretmek,

- Ekonomik hayatın ihtiyaçlarına cevap vermek ve ulusal rekabet gücünün gelişimine katkı sağlamak,

- Bilimsel düşünceyi geliştirmek ve ekonomik hayatı geliştirecek projeler oluşturmak.


Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı-Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Elif BOYRAZ

Dr. Öğr. Üyesi Adem TÜZEMEN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KILIÇER

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı

Üretim yönetimi ve pazarlama programın amacı pazarlama ve ilişkili diğer disiplinler ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri vermektir. Program, üretim yönetimi ve pazarlama alanında teorik ve uygulamalı güncel bilgileri sunarak, alanıyla ilgili çağın gerektirdiği uzmanlığa sahip, analitik düşünebilen nitelikli üretim yönetimi ve pazarlama profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezun olan öğrenci iş hayatında karşılaşacağı öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve takım üyesi olarak sorumluluk alabilecektir. Pazarlama disiplinini doğrudan ya da dolaylı etkileyen bölgesel ve küresel konuları tanımlayabilecek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri ve stratejiler geliştirebilecektir. Yaratıcı ve öncü pazarlama fikirleri oluşturabilecektir. Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programında kadrolu 4 Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Bu programın eğitim dili Türkçedir.

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.