İşletme Anabilim Dalı - Doktora

  • İşletme Anabilim Dalı - Doktora
  • Tanıtım

İşletme Doktora Programı-Akademik Kadro

Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ

Prof. Dr. Kubilay ÖZYER

Prof. Dr. Süleyman Serdar KARACA

Doç. Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN

Doç. Dr. Sema POLATCI

Doç. Dr. Yücel EROL

Dr. Öğr. Üyesi Adem TÜZEMEN

Dr. Öğr. Üyesi Atila KARKACIER

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZTÜRK KÖSE

Dr. Öğr. Üyesi Elif BOYRAZ

Dr. Öğr. Üyesi Emre ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜL

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KILIÇER

İşletme Doktora Programı

İşletme Doktora Programı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmektedir. İşletme Doktora Programında 3 Profesör, 3 Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Program dili Türkçedir. Dersler, ara sınav, final, sunum, raporlar ve tez yazımı Türkçe olmalıdır. Doktora programımız farklı alanlarda seçmeli dersleri içermekte ve öğrencinin uzmanlaşmasına yönelik bir yapıya sahiptir.

Öğrencilerimize;

- İşletmenin üretim ve pazarlama, muhasebe-finans ve yönetim-organizasyon alanlarını eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilme ve gerekli ileri düzey bilgilere sahip olma,

- Alanında edindiği ileri düzey bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme ilkesine sahip olma

- Özel sektörde, kamu sektöründe ve sivil toplum kuruluşlarında çalışabilmek için mesleki yetkinliğe sahip olma

- İşletme alanı ile ilgili yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahip olma ve dünyadaki değişimleri izleyebilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.