Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Felsefe ve Din Bilimleri

Doç.Dr. Mehmet DEMİRTAŞ

 

MİSYON

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nın amacı; ana bilim dalı kapsamındaki bilimsel araştırma yapabilme yetkinliği kazanmış, alanının sorunlarına vakıf ve onlara çözümler üretebilen, bilimsel düşünce ve ahlâk kurallarını benimsemiş, akademik konularda sorgulama, geliştirme, üretkenlik, katılımcılık niteliklerine sahip elemanlar yetiştirmek, felsefe ve din bilimlerinde toplumunu problemlerine çözüm üretmek ve bilimsel birikime katkıda bulunmak üzere bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel sonuçlar üretmek ve bunları ilgili taraflarla paylaşmaktır.

VİZYON

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, lisansüstü düzeyde öğrenime aldığı öğrencilere;

1- İlâhiyatla bağlantılı felsefi disiplinler ve din bilimleri alanlarında araştırma yapılacak konuları belirleyebilme

2- Araştırılacak konunun bilgi kaynaklarını tespit edip onlara ulaşabilme ve ihtiyacı olan verileri toplayabilme

3- Elde ettiği verileri araştırma problemin çözümü yönünde tahlil edip değerlendirebilme

4- Bilimsel ölçülere göre araştırmaları yürütüp kullanılabilir sonuçlar üretebilme

5- Bilimsel sonuçlarını ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşabilme

6- Çalışmalarını bilimsel ahlâk kurallarına göre yürütebilme bilgi, beceri ve yetkinliğini kazandırmayı hedef alır.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.