Müdürün Mesajı

  • MÜDÜRÜN MESAJI

Değerli Öğrenciler;

Bir ülkenin yetişmiş bilim insanı ve bilgi birikimi o ülkenin bilime ve araştırmaya ne denli öncelik verdiğinin bir işaretidir. Ulu önder Atatürk bilimin ve teknolojinin medeniyetin kurucu unsurları olduğuna her daim vurgu yapmıştır. Bu doğrultuda bilimsel gelişmelerin öncüleri olan üniversiteler muasır medeniyet seviyesini yakalamada çok önemli bir misyonu üstlenmişlerdir. Bu misyonu üstlenen ve üniversitelerden birisi olan Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi Bilimin gelişimine öncülük eden önemli üniversiteler arasında yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak 1994-1995 Akademik yılından itibaren seçkin akademik kadrosuyla sosyal bilimler alanında küresel ve ulusal düzeyde bilimin öncülüğünde toplumsal sorunlara çözüm odaklı araştırmalar yaparak sosyal politika yapıcıları için referans çıktılar elde etmeyi amaçlamaktayız. Sizi de bu çatı altında bilimsel araştırma yapmaya ülkemize ve üniversitemize katkı vermeye davet ediyorum.  Enstitümüz bünyesinde mevcut olan üretkenlik kapasitesini harekete geçirerek sosyal meseleleri çözümleyici, araştırmacı ve sorgulayıcı genç araştırmacıların alanında yetkin kişiler olarak mezun olacaklarına olan inancım tamdır.

Bilimin ışığında yürüyen araştırmacı ekibimize ve akademisyenlere

başarı dileklerimle…

                                                                                                                                             Prof. Dr. İlhan EROĞLU

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.