Misyon ve Vizyon

 

MİSYON ve VİZYON

MİSYON

Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarında yapılan eğitim, staj, araştırma, bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik imkânların en iyi şekilde kullanılması, Ulusal ve Uluslararası düzeydeki araştırmaların artırılarak sürdürülmesi, Yapılacak araştırma ve çalışmaların ülkemizin önceliklerine yönelik olması ve başarılı projelerle desteklenmesini teşvik ederek rekabet gücünü artıracak faaliyetlerin yapılması, Akademik amaçlı programlara ilave olarak kişilerin en üst düzeyde gelişimini sağlamaya yönelik lisansüstü programların hazırlanması için alt yapı oluşturma, Bilimsel ve akademik çalışmalarda en iyi eğitim hizmetlerini sunabilme, Bilimsel çalışmalarında, nitelikli eğitim ve uygulama işlemlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirebilme ve toplumsal çalışma ortamını yaratma, Yeni ufuklar açıp istenilen hedefe doğru üstün başarı performansı sağlayabilmektir.


VİZYON

Personel kadromuzla takım çalışmasına bağlı kurum kültürü oluşturarak değişimi yakalamaya çalışan değil, değişime öncülük eden, araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, Ülkemizin ve Dünyanın sorunlarına duyarlı, dayanışmacı rekabetçi, özgürlükçü, haklara saygılı, her alanda yetkin ve kendine güveni tam, çağdaş bilgi ile donanmış kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneğine haiz, birey odaklı yöntemleri kullanarak, planlı, girişimci, disiplinli, adaletli, eşitlikçi, devletini seven ve onlar için fedakârlıktan kaçınmayan etkin ve etkili çalışmalar yapan bilim insanları yetiştirmektir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.